ویروس استفاده مسابقه دریافت برنامه

ویروس: استفاده مسابقه دریافت برنامه آمریکا پروژه پرواز بنزین برنامه

روسیه پیش‌بینی قیمت نفت را اوج می‌برد

وزارت اقتصاد روسیه پیش‌بینی خود از قیمت گرید اورال جهت سال ۲۰۱۸ را در پی تمدید توافق کم کردن تولید اوپک و غیراوپک زیاد کردن خواهد داد. روسیه آ..

ادامه مطلب