ویروس استفاده مسابقه دریافت برنامه

ویروس: استفاده مسابقه دریافت برنامه آمریکا پروژه پرواز بنزین برنامه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر درخواست‌های زنان از دولت را در وزیر زن خلاصه کنیم راحت انگاری کرده‌ایم / زیباکلام

* اصلاح طلبان نسبت به کابینه دوازدهم دغدغه مندند وخواهان تغییرات اساسی در دولت دوازدهم هستند. آیا تغییرات درکابینه تغییری در شرایط کشور به وجود می آورد؟

اگر درخواست‌های زنان از دولت را در وزیر زن خلاصه کنیم راحت انگاری کرده‌ایم / زیباکلام

زیباکلام: اگر درخواست های زنان از دولت را در وزیر زن خلاصه کنیم راحت انگاری کرده ایم

عبارات مهم : سیاسی

روزنامه دنیا اقتصاد در باره تشکیل کابینه با دکتر صادق زیباکلام گفت وگو کرده است.

اگر درخواست‌های زنان از دولت را در وزیر زن خلاصه کنیم راحت انگاری کرده‌ایم / زیباکلام

بخشی از این گفت وگو را می خوانید:

* اصلاح طلبان نسبت به کابینه دوازدهم دغدغه مندند وخواهان تغییرات اساسی در دولت دوازدهم هستند. آیا تغییرات درکابینه تغییری در شرایط کشور به وجود می آورد؟

* اصلاح طلبان نسبت به کابینه دوازدهم دغدغه مندند وخواهان تغییرات اساسی در دولت دوازدهم هستند. آیا تغییرات درکابینه تغییری در شرایط کشور به وجود می آورد؟

این روز ها جراید اصلاح طلب پیگیر تغییرات درکابیته دوم روحانی هستند. در حالی که به نظر می رسد عوض کردن درکابینه چندان هم اهمیت ندارد، منظور من این است که اهمیت دادن در این سطح به کابینه دوازدهم، آنقدر هم درست نیست.

*چرا عوض کردن در کابینه از درجه بالایی از اهمیت نباید برخودار باشد. این اصلاح طلبان بودند که رای دادند، بعد حق آنهاست که کابینه دوازدهم با آنها هماهنگ باشد

نه این طور نیست. باید به صورت ریشه ای تر به این عنوان نگاه کنید. درایران یک وزیر تا چه اندازه می تواند، نقش ایفاکرده و موثر باشد. به عبارت بهتریک وزیر که کار بلد باشد، چه تغییراتی را می تواند به وجود آورد که یک وزیر کم کار نمی تواند ، اجام دهد. واقعیت این است که در شرایط فعلی؛ اقتصاد فاسد، بیمار دولتی همه چیز را در کشور عزیزمان ایران تحت تاثیرخود قرار داده، چندان هم فرقی نمی کند که یک وزیر اصلاح طلب نزدیک به دولت در کابینه باشد یا یک وزیر اصولگرای نزدیک به دولت.

*اگر بازی قدرت بدهید شکل است آیا رسانه ها تاکید بر وزیر زن درکابینه روحانی دارند؟

اگر درخواست‌های زنان از دولت را در وزیر زن خلاصه کنیم راحت انگاری کرده‌ایم / زیباکلام

من خودم به صورت سمبلیک همواره از حضور زنان درکابینه دفاع می کرده ام ومی کنم اما، منظورمن این نیست که اگر زنان و کردها وارد کابینه روحانی شوند ، در توسعه سیاسی و مدنی یک شبه ره صد ساله را خواهیم رفت و تبعیضات از جامعه زنان رخت بر می بندد. اگر به این پرسشها سمبلیک این گونه نگاه کنیم و درخواست های زنان از دولت را در وزیر زن خلاصه کنیم به نوعی راحت انگاری کرده ایم.

* ولی مساله تنها به حضور زنان درکابینه روحانی خلاصه نمی شود. وزیرکشور قبلی روحانی چندان نتوانست اقدام موثری از خود به یادگار بگذارد و اصلاح طلبان امروز تاکید دارد او باید تغییرکند ولی بعضی اخبار از حضور مجدد رحمانی فضلی درکابیته خبر می دهد. واقعا نباید درکابینه تغییرات ایجاد شود؟

در مورد رحمانی فضلی بسیاری از اصلاح طلبان اعتقاد به عدم حضور مجدد وی درکابینه دارند. از جمله دلایل آنها عدم عوض کردن مدیران استانی به وسیله ایشان هست. و دائما بر لزوم عوض کردن وی تاکید می کنند درحالی که اگر به جای رحمانی فضلی؛ عبد ا… نوری یا موسوی لاری هم به مجلس معرفی شوند از منظر توسعه سیاسی جلو نخواهیم افتاد، لیکن جدا از وزیر کشور نمایندگان حوزه های متفاوت انتخابیه، اگر زیاد از وزیر کشور در تعیین مدیران استانی نقش نداشته باشند، کمتر از وزیر کشور هم درتعیین آنها نقش ندارند.

* اصلاح طلبان نسبت به کابینه دوازدهم دغدغه مندند وخواهان تغییرات اساسی در دولت دوازدهم هستند. آیا تغییرات درکابینه تغییری در شرایط کشور به وجود می آورد؟

شاید درحال حاضر بیش از اندازه وزن جهت کابینه قائل می شویم و تصور می کنیم که اگرجای آقای نعمت زاده وزیر ۳۰ یا ۴۰ ساله وزیر صنایع شود، صنایع کشور به دوران اوج خود باز خواهند گشت. همه ما می دانیم که فشار بر روحانی جهت عوض کردن درکابینه چندان تاثیری بر امور جاری کشورنخواهد گذاشت. با عوض کردن صد در صدی کابینه هم توسعه سیاسی به وجود نمی آید.

واژه های کلیدی: سیاسی | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz